• ЕИК/ПИК:204585368
  • Дейност: Aгенция
  • Местоположение:София
  • Име на фирмата на латиница:Casa Nueva Company
  • Адрес в Sellers.bg:Casa-Nueva-.sellers.bg
  • Категория:Недвижими имоти
  • Телефон:0879188806, 0877171873
  • E-mail:casanuevabg@gmail.com

КАСА НУЕВА КЪМПАНИ ЕООД
  • Град: София
  • Телефон/и: 0879188806, 0877171873,
  • E-mail: casanuevabg@gmail.com
ДО ЦЕНТРАЛЕН ОФИС: casanuevabg@gmail.com

Kauzi.bg logo